Hastskon.com

Historik om vår förening

GENOMFÖRDA PROJEKT 1986 - 1998

FRAMTIDSPLANER

med kommentarer

 

 

1986         Värmeåtervinning

8 St frånluftsvärmepumpar som hämtar energin från mekaniska frånluften i huset.

1:a tecknade avtalet med Riksbyggen av en bostadsrättsförening, avtalen var fram till dess för Landsting o d. kunder. Avtalet innebar att Riksbyggen energi utförde och projekterade det hela Finansieringen ordnades också genom Riksbyggen och vi hade sedan en vinstdelning under ett antal år varefter vi själva övertog anläggningen

 

 

1987 Fjärrvärmeanslutning och ombyggnad av gamla panncentralen

Våra gamla pannor var slut och fjärrvärmen kom som en räddning för oss, pannbyte hade varit enda alternativet för de hade gått på övertid för länge. Vi passade då på att göra om pann­centralen till gemensamhetslokal och byggde in de två spolplattorna för bilar till inomhus­tvätthallar för våra boende som hyrde garage eller uteplats. Vi kopplade in våra två första korläsare för inpassage till hallarna. Det gick inte länge förrän ytterligare två kom till för centralgaraget.

 

1988 Anpassning av cirkulationspumpar. Inst. Termostatventiler

Nu hade vi fått smak på energibesparing och såg att det fanns mer att göra så termostatventiler på alla radiatorer i fastigheten och anpassning av cirkulationspumparna blev nästa steg.

 

 

1990 Datorisering av uppvärmningsanläggningen

Att datorisera anläggning diskuterades under lång tid och under hela denna målmedvetna period om att spara energi fick vi i styrelsen beslutsvonda. Kunde vi verkligen komma ner mera. Efter ett antal möten och samtal med energiavdelningen, beslutade vi oss att köra datorisering. Det har visat sig att beslutet var rätt och ytterligare besparingar har kommit oss till del. Vi hade 1986 ca 1.2 milj. Kr i uppvärmningskostnad och den kostnaden har vi också idag vilket betyder alt investeringarna har mött kostnadsökningarna

 

 

1990-1991 Fasadrenovering

Ytterfasaden började att se bedrövlig ut och vid närmare besiktningar och kontroller visade det sig att vi hade problem med rostande armeringsjärn i balkongplattor och sprickor i fasaden som orsakade fuktproblem i lägenheterna. Detta resulterade i en komplett fasadrenovering. Hänsyn fick tas till att huset är K-märkt så ingen annan beklädnad kunde väljas.

 

 

1994-1995 Ombyggnad, modernisering av hissar

Driftskostnaderna på hissarna steg för mycket. En modernisering av korgar och styrsystem utfördes och maskineriet renoverades p g a att de nya maskinerna är inte av samma kvalité som de vi redan hade.

 

1995 Start av miljöprojekt, projektgruppsarbete, information

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att tillsätta en miljögrupp bestående av boende och styrelse representanter som hade till uppdrag att informera samtliga boende, ta fram åtgärdsförslag till styrelsen samt presentera det samma inför styrelsens budgetarbete samt lägga förslaget till stämman 1996. Projektgruppen genomförde delta med glans och stämman beslutade enligt förslaget. Detta innebar att styrelsen fick i uppdrag att genoföra projektet till ett takpris av 2,5 milj. Kr. Med detta projekt blev vi 1998 års miljöpristagare.

 

 

                 1995 Genomförande av miljöprojekt

Miljöprojektet innebar att alla sopnedkast stängdes och att tre miljöstationer byggdes upp utomhus där full sortering och kompostering kan ske. I projektet igår också förhandlingar med entreprenörer som har hämtning av olika fraktioner och att se till att ersättning utgår för levererade fraktioner.

Komposttrummorna har varit problemet i anläggningen och har börjat fungera någorlunda bra först under sensommaren 1998. Vi väntar oss ytterligare åtgärder av entreprenören.

 

 

 

Framtidsplaner

Styrelsen driver sedan något år tillbaka ett projekt som har arbetsnamnet ”10:an tio år fram i tiden” Där tittar vi på underhållsplanen tillsammans med ekonomin och spekulera lite i kapitalkostnaderna för att bilda oss en uppfattning om två stora projekt som ligger framför oss nämligen fönsterbyte och stambyte. Var målsättning är att lägga oss så vi kan finansiera detta med fonderade medel, möjligtvis korta lån för att ta topparna på kostnaderna som en utväg. När började med detta låg räntan på ca 10 % och vi gjorde beräkningen efter det och med oförändrat avgiftsuttag så skulle detta gå i lås. Så kom räntesänkningar och vi hade tur att lånekonverteringar som passade bra in så vid stämman nov 1997 kunde vi meddela medlemmarna att en hyresökning på 4 % skulle ske fr.o.m. 1/I 1998 för att vi inte skulle få för höga fonder efter utföra projekt.

Med ledning av detta ser framtiden ljus ut för föreningen.

 

 

 

 

 

Du är här: Start Fakta Historik

Riksbyggen Dag & Natt

RB DagOchNatt140px

 

Online Användare

Vi har 8 besökare och inga medlemmar online

Besökadress

Barnarpsgatan 39 F
553 33 Jönköping 
Tel: 0771-860 860

 

Information om Personuppgiftsbehandling